Werkwijze

risicobeheersing
is ons uitgangspunt

Risicoscan

De risicoscan

Onze ervaring leert dat bedrijven en ondernemers onvoldoende stilstaan bij juridische risico’s. Gaat het onverhoopt mis, dan blijken de financiële gevolgen aanzienlijk groter dan op voorhand gedacht. Als curatoren zien wij dit dagelijks. En hoewel onze experts u graag helpen bij juridische problemen, voorkomen we die liever.

Daarom hebben we de risicoscan ontwikkeld, waarmee risico’s in kaart worden gebracht en tijdig kan worden bijgestuurd. Juridische zekerheid ter voorkoming van nare verrassingen achteraf.

Onze werkwijze

Juridische risico's in één dag in beeld brengen

In een dag brengen we, liefst samen met de accountant of adviseur van het bedrijf, alle juridische risico’s van een bedrijf in kaart en geven we passende oplossingen om deze risico’s te ondervangen. Juridische zekerheid ter voorkoming van onaangename verrassingen achteraf.Stap 1: Het kennismakingsgesprek

Tijdens het gratis kennismakingsgesprek inventariseren wij uw vraag. Vervolgens sturen wij een checklist toe met de benodigde documenten voor de risicoscan.

Stap 2: De risicoscan

Als u als ondernemer met behulp van de checklist alle stukken hebt verzameld, plannen wij een afspraak voor de risicoscan. Deze kan plaatsvinden op uw kantoor (dit heeft de voorkeur, omdat tijdens de scan aanvullende informatie gevraagd kan worden) of bij ons op kantoor. Wij vinden het prettig als de bestuurder(s) bij de gehele scan aanwezig zijn en, als dat mogelijk is, ook uw accountant of financieel adviseur. 

Het uitvoeren van de scan neemt zo'n vier tot zes uur in beslag. Aan de hand daarvan wordt een beeld geschetst van de situatie op werkmaatschappij- en holdingniveau en van de eventuele aandachtspunten voor de bestuurders in privé.

Stap 3: De terugkoppeling

We koppelen de kansen en bedreigingen uit de risicoscan terug en waar mogelijk bieden we direct advies. De risicoscan geeft een goede basis om een plan van aanpak op te stellen en eventuele risico’s en mogelijkheden in kaart te brengen. U kunt de risicoscan zien als een  ‘nul-meting’.

Voor de risicoscan wordt een vast bedrag gerekend. Deze varieert, afhankelijk van de omvang, de locatie en de problematiek, tussen de € 1.500 en € 3.500. Het bedrag wordt vastgesteld tijdens het gratis kennismakingsgesprek.

Meteen aan de slag?

Doe de digitale JuriQuickscan

Wilt u direct inzicht krijgen in hoe uw onderneming ervoor staat? Doe dan nu onze JuriQuickscan.

Deze online scan geeft je een eerste beeld van hoe juridisch gezond uw bedrijf is.
Wanneer u alle vragen beantwoord krijgt u direct uw resultaat te zien inclusief een toelichting per vraag.
Deze experts staan achter u
mr. drs. Floris Dix
Curator en dealmaker pur sang en één van de grondleggers van Turnaround Advocaten.
mr. Sandra Tijssen-Dellemijn
Een échte doorzetter die gaat voor de beste oplossing, zodat cliënten de toekomst vol vertrouwen tegemoet kunnen gaan