Voor wie

Ondernemen is risico nemen,
maar wel gecontroleerd

Risicoscan
Tijdig bijsturen door inzicht in de risico’s

Is de risicoscan wat voor mij?

Onze ervaring als curator in faillissementen leert dat bedrijven en ondernemers de juridische aansprakelijkheid vaak niet of slecht hebben geregeld. Wanneer het dan onverhoopt mis gaat, blijken de consequenties veel groter dan van te voren ingeschat. Transacties worden teruggedraaid of bestuurders blijken privé aansprakelijk. Dit soort problemen voorkomt u, door tijdig uw juridische risico’s in kaart te brengen en daarop bij te sturen. Juridische zekerheid ter voorkoming van nare verrassingen achteraf.

Omdat wij weten dat ondernemers liever ondernemen dan willen nadenken over mogelijke doemscenario’s, hebben we een passende risicoscan ontwikkeld. Een tool waarbij we in één dag alle juridische risico’s in kaart brengen en oplossingen aanreiken ter ondervanging daarvan. Snel en betaalbaar.

Behoefte aan meer informatie?

Wilt u ook exact weten welke mogelijke juridische valkuilen uw bedrijf kent, zodat u tijdig kunt bijsturen? Bel ons dan gerust voor meer informatie over onze aanpak: 085-2010010